A A A K K K
для людей із порушенням зору
Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження Положення про резервний фонд місцевого бюджету Цуманської селищної об’єднаної територіальної громади

Дата: 19.10.2020 09:49
Кількість переглядів: 1408

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

20 жовтня 2020 року № 34-1/

            смт Цумань         

 

Про затвердження

Положення про резервний фонд

місцевого бюджету Цуманської селищної

об’єднаної територіальної громади

 

 

Відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення порядку використання коштів резервного фонду місцевого бюджету Цуманської селищної

об’єднаної територіальної громади, селищна рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення  про резервний фонд місцевого бюджету Цуманської селищної об’єднаної територіальної громади (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю.

 

 

 

Селищний голова                                                                   Анатолій ДОРОШУК

Філюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Цуманської селищної ради

від «___»__________________№____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про резервний фонд місцевого бюджету

Цуманської селищної об’єднаної територіальної громади

 

1.Загальні положення

 

1.1.Це Положення визначає порядок утворення резервного фонду місцевого бюджету Цуманської селищної об’єднаної територіальної громади (надалі – «резервний фонд»), напрями використання коштів резервного фонду, і встановлює процедури, пов’язані з виділенням коштів резервного фонду та звітуванням про їх використання.

1.2.Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету на відповідний бюджетний період.

1.3.Резервний фонд створюється за рішенням Цуманської селищної ради і не може перевищувати 1(одного) відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету Цуманської селищної об’єднаної територіальної громади на відповідний бюджетний період.

1.4.Резервний фонд встановлюється рішенням Цуманської селищної ради про бюджет на відповідний бюджетний період загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

1.5.Розподіл бюджетного призначення резервного фонду провадиться за рішенням Цуманської селищної ради.

 

2.Напрями та умови використання коштів з резервного фонду

2.1.Кошти резервного фонду можуть використовуватися на здійснення:

2.1.1.Заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру;

2.1.2.Заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків;

2.1.3. Інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету Цуманської селищної ради, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету Цуманської селищної об’єднаної територіальної громади, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених нормативними актами підстав для проведення таких заходів.

2.2.До непередбачених заходів, визначених у підпункті 2.1.3. пункту 2.1. цього Положення, не можуть бути віднесені:

обслуговування та погашення боргу місцевого самоврядування;

додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у місцевому бюджеті;

капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації;

надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Цуманською селищною радою.

2.3.За рахунок коштів резервного фонду можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне рішення.

2.4.Рішення про виділення коштів з резервного фонду приймається тільки в межах призначення на цю мету у місцевому бюджеті на відповідний бюджетний період, і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.

2.5.Кошти з резервного фонду виділяються на безповоротній основі або на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з резервного фонду.

 

3.Подання та розгляд звернень про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету

3.1.Звернення про виділення коштів з резервного фонду подаються підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами (далі – «заявники») до Цуманської селищної ради.

3.2.У зверненні зазначається:

напрям використання коштів резервного фонду;

головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду (у разі необхідності);

обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду, в тому числі на умовах повернення;

підстави для здійснення заходів за рахунок місцевого бюджету;

інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть виділені.

3.3.До звернення обов'язково додаються:

розрахунки обсягу коштів з резервного фонду;

перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та інших заходів;

документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини непроведення страхування);

інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів.

У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті 2.1.1. пункту 2.1. цього Положення, до звернення також обов'язково додаються:

акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;

узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт.

3.4.У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду на цілі, передбачені у пункті 2.3. цього Положення, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості.

3.5.Виконавчий комітет Цуманської селищної ради не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення відділу фінансів, Цуманської селищної ради  для розгляду звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду. До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші  структурні підрозділи Цуманської селищної ради.

У разі потреби виконавчий комітет Цуманської селищної ради дає доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення:

Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями;

Відповідним уповноваженим органам Міністерства розвитку громад та територій України  - щодо технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок коштів резервного фонду (за згодою);

Відповідному структурному підрозділу Цуманської селищної ради - щодо оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам, та необхідних для їх відшкодування коштів.

У разі коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в абзацах третьому-п'ятому цього пункту, у десятиденний термін після отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки відділу фінансів Цуманської селищної ради.

3.6. Відділ фінансів Цуманської селищної ради розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду і наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи та надсилає їх у тижневий термін селищному голові.

3.7.Виконавчий комітет Цуманської селищної ради за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у пункті 3.5. цього Положення, та пропозицій відділу фінансів Цуманської селищної ради, робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду, а також щодо оцінки наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи з резервного фонду.

3.8.У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. цього Положення, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 3.2., 3.3. цього Положення, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це виконавчому комітету Цуманської селищної ради.

 

4.Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду

4.1. Відділ фінансів Цуманської селищної ради є відповідальним за підготовку та подання проектів рішень виконавчого комітету Цуманської селищної ради про виділення коштів з резервного фонду.

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду відділ фінансів Цуманської селищної ради готує відповідний проект рішення виконавчого комітету Цуманської селищної ради, в якому повинно бути визначено:

головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду;

напрям використання коштів з резервного фонду;

обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду;

умови повернення коштів, виділених з резервного фонду.

4.2.Відділ фінансів Цуманської селищної ради погоджує проект рішення про виділення коштів з резервного фонду з селищним головою і подає його в установленому порядку на розгляд виконавчого комітету Цуманської селищної ради.

4.3.Виконавчий комітет Цуманської селищної ради приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду виключно за наявності висновків відділу фінансів Цуманської селищної ради.

 

5.Виділення коштів з резервного фонду, ведення обліку та звітності

5.1.Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду:

5.1.1.Головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін повідомляє відділу фінансів Цуманської селищної ради коди економічної класифікації видатків бюджету та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним розпорядженням;

5.1.2.Відділ фінансів Цуманської селищної ради під час визначення бюджетної програми з резервного фонду закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів резервного фонду, затвердженого зазначеним рішенням, і вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету.

5.2.Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

5.3. Відділ фінансів Цуманської селищної ради після внесення змін до розпису бюджету здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду провадяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з резервного фонду.

5.4. Відділ фінансів Цуманської селищної ради веде реєстр та проводить моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з резервного фонду і щомісяця інформує виконавчий комітет Цуманської селищної ради про витрачання коштів резервного фонду.

5.3.Відділ фінансів Цуманської селищної ради щомісячно звітує перед Цуманською селищною радою про витрачання коштів з резервного фонду місцевого бюджету.

 

 

Секретар ради                                                                                   Тетяна ЯНУЛЬ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь