A A A K K K
для людей із порушенням зору
Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

СТАТУТ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ, ДОЗВІЛЛЯ ТА СПОРТУ ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

Дата: 01.11.2020 09:57
Кількість переглядів: 1579

 


 

СТАТУТ

ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ, ДОЗВІЛЛЯ ТА СПОРТУ

ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

смтЦумань – 2020р.

                                1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Центр культури, дозвілля та спорту  Цуманської селищної ради (надалі – «Центр») є неприбутковим комунальним закладом культури, діяльність якого спрямована на формування нового культурно-мистецького середовища та створення умов для масового, сімейного та індивідуального розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг, відновлення духовних і фізичних сил на основі вивчення культурних запитів та інтересів різних категорій населення.

1.2. Центр культури, дозвілля та спорту Цуманської селищної ради (далі – Центр) є комунальною власністю Цуманської  селищної об’єднаної територіальної громади.

Повна назва: Центр культури, дозвілля та спорту Цуманської селищної ради;

Скорочена назва: ЦКДС Цуманської селищної ради.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

1.3. Засновником та вищим органом управління Центру є Цуманська селищна рада (код ЄДРПОУ 04333885).

1.4. Центр утворюється на основі об’єднання наступного комунального майна Цуманської селищної об’єднаної територіальної громади: будинок культури смт Цумань, будинок культури с. Холоневичі, будинок культури с.Берестяне, будинок культури с.Липне, будинок культури с.Сильне,будинок культури с.Грем’яче, будинок культури с.Карпилівка,клуб с.Городище, клуб с.Клубочин, клуб с.Кадище,клуб с.Скреготівка,клуб с.Знамирівка,бібліотека для дорослих смт Цумань , бібліотека для дітей смтЦумань,бібліотека с.Холоневичі, бібліотека с.Липне, бібліотека с.Берестяне, бібліотека с.Сильне, бібліотека с.Городище, бібліотека с.Кадище, бібліотека с.Грем’яче , бібліотека с.Дубище, бібліотека с.Башлики, бібліотека с.Скреготівка, бібліотека с.Карпилівка.

1.5. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс та розрахункові рахунки в органах Державної казначейської служби України, круглу печатку, штамп, бланки встановленого зразка зі своїм найменуванням.

1.6. Центр фінансується з місцевого бюджету у межах асигнувань, передбачених на утримання закладів культури. Фінансування здійснюється також з інших джерел, незаборонених законодавством.

1.7. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,«Про фізичну культуру і спорт», Цивільним, Господарським кодексами України, наказом Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Цуманської  селищної ради, розпорядженнями селищного голови, рішеннями виконавчого комітету, цим Статутом.

1.8. Центр співпрацює з закладами культури, фізичної культури та спорту всіх форм власності і підпорядкування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими організаціями, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

1.9. Центр має право укладати договори з іншими фізичними, юридичними особами з метою співробітництва у сфері культури, фізичної культури та спорту, брати участь у діяльності відповідних організацій і фондів згідно з чинним законодавством.

1.10. Юридична адреса Центру: 45233, Волинська область, Ківерцівський район, смтЦумань, вулиця 1 Травня, будинок 1.

1.11. Центр є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи Центру у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої її Статутом, звільняються від оподаткування.

Отримані доходи (прибутки) або їхня частина не можуть бути розділені серед органів управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 

2.1. Метою діяльності Центру є формування нового культурно-мистецького середовища та створення умов для масового, сімейного та індивідуального розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг, відновлення духовних і фізичних сил на основі вивчення культурних запитів та інтересів різних категорій населення.

2.2. Основними завданнями Центру є:

- сприяння процесам відродження і розвитку національної культури та культур інших національних груп, що проживають на території Цуманської селищної ради;

- задоволення потреб населення у сфері культури та дозвілля;

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва, народних художніх промислів;

- створення умов для індивідуальної та колективної народної творчості в усьому різноманітті її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей громадян;

- реалізація прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, забезпечення доступності усіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

- підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив;

- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення;

- вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування громадян;

- забезпечення розвитку фізичного здоров'я населення територіальної громади;

-  комплексний підхід до формування розумових і фізичних здібностей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах індивідуального підходу;

 - пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і масового спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя.

2.3. Предметом діяльності Центру є:

- створення та організація діяльності творчих колективів (театральних груп, гуртків з художньої самодіяльності, хореографічних, театральних студій, духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів), інших клубних формувань;

- організація роботи колективів художньої самодіяльності, забезпечення їх повноцінного функціонування (концертна діяльність, репертуар, систематичні заняття, збір місцевого фольклору, випуск методичних матеріалів, тощо);

- організація і проведення тематичних театрально-розважальних, концертних, ігрових, літературно-музичних, обрядових та інших програм, фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань, в тому числі з реалізацією квитків на такі заходи;

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців, у тому числі з реалізацією квитків на такі заходи;

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих традицій і звичаїв;

- організація дозвілля для різновікових груп населення, зокрема проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків тощо;

- організація кіносеансів та кінофестивалів;

- організація гастрольної діяльності формувань закладу;

- сприяння створенню та організації культурно-розважальних заходів, залучення в установленому порядку для проведення цих заходів професійних колективів та окремих виконавців;

- проведення лекцій та семінарів культурно-мистецької тематики;

- підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідкових матеріалів, рекламної продукції, пов’язаної з діяльністю закладу;

- підготовка, розроблення і поширення методичних матеріалів, репертуарних і рекламних матеріалів з питань культури, туризму, духовної і культурної спадщини, розвитку традиційних видів народної творчості, художніх промислів та ремесел;

- впровадження в практику закладів культури клубного типу нових найбільш дієвих форм і методів культосвітньої роботи;

- формування позитивного іміджу закладів культури клубного типу на основі запроваджених форм і методів культосвітньої роботи;

- надання в прокат підприємствам, установам, організаціям на основі договорів культурно-спортивного інвентарю, сценічних костюмів, аудіо відеотехніки, звукопідсилюючої апаратури та іншого музичного, технічного, сценічного обладнання, проведення їх ремонту і налагодження;

- надання власної сцени суб’єктам діяльності в галузі культури для проведення гастрольних заходів, реалізації спільних проектів та програм;

- створення умов для залучення мешканців територіальної громади до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;

- доступність мешканцям територіальної громади спортивних споруд відповідних навчальних закладів для занять фізичною культурою;

- участь в обласних фестивалях, регіональних, Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва та інших культурно-мистецьких та спортивних заходах;

- здійснення загальнодоступного бібліотечного, комп’ютерно-інформаційного, консультативного обслуговування користувачів, надання бібліотечних послуг шляхом видачі документів на абонементах, в читацьких залах бібліотечних закладів;

- організація взаємного використання бібліотечних ресурсів, надання методичної допомоги бібліотечним закладам та забезпечення їх взаємодії;

- участь у розробленні та реалізації програм розвитку бібліотечної справи в громаді;

- виявлення та вивчення матеріалів, пов’язаних з історичними подіями, які відбувалися на території Цуманської селищної  ради;

- проведення науково-дослідницької, краєзнавчої роботи щодо всебічного вивчення історії Цуманської  селищної ради , життєвого і трудового шляху знатних людей громади та ін.;

- організація туристичної діяльності на території селищної ради;

- здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством.
               
               3. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ, СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

 

3.1. Вищим органом управління Центру є Цуманська  селищна  рада.

3.2. До компетенції вищого органу управління Центру належить:

3.2.1.  заохочення та притягнення директора Центру до дисциплінарної відповідальності;

3.2.2. затвердження й внесення змін до Статуту Центру;

3.2.3. затвердження структури та граничної чисельності працівників Центру;

3.2.4. розпорядження основними засобами Центру;

3.2.5. погодження створення відокремлених структурних підрозділів Центру та спільних установ;

3.2.6. реорганізація Центру, його ліквідація, затвердження передавального акта, розподільчого чи ліквідаційного балансу;

3.2.7. вирішення інших питань відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів.

3.3. Органом управління Центру є відділ освіти,молоді та спорту Цуманської  селищної ради.

3.4 До повноважень відділу освіти,молоді та спорту Цуманської  селищної ради:

3.4.1. внесення пропозицій щодо призначення, звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Центру;

3.4.2. забезпечення контролю за виконанням актів законодавства щодо діяльності Центру;

3.4.3. погодження штатного розпису Центру;

3.4.4. контроль за організацією первинного обліку Центру, отримання в установленому порядку статистичної звітності;

3.4.5. участь в установленому порядку в проведенні атестації працівників Центру;

3.4.6. здійснення інших повноважень щодо управління роботою Центру згідно з чинним законодавством України і відповідно до рішень Цуманської селищної ради.

3.5. Керівництво поточною діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою за результатами конкурсу на контрактній основі відповідно до законодавства України.

3.6. У контракті визначається строк дії, права, обов’язки та відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови.

3.7. Директор може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії контракту з підстав і в порядку, визначеному контрактом, та чинним законодавством України.

3.8. Директор Центру підзвітний Цуманській селищній раді та відділу освіти,молоді та спорту з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності закладу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності закладу відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством України.

3.9. Директор Центру вирішує всі питання діяльності закладу, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.

3.10. До компетенції директора Центру відноситься:

3.10.1. забезпечення статутної діяльності Центру;

3.10.2. вирішення поточних питань роботи Центру;

3.10.3. вирішення кадрових питань;

3.10.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

3.10.5.  організація ведення бухгалтерського обліку, звітності, внутрішнього контролю;

3.10.6. укладення договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Центру;

3.11. Директор Центру в межах повноважень:

3.11.1. розпоряджається коштами й майном закладу відповідно до чинного законодавства України, Статуту та рішень Цуманської селищної ради;

3.11.2. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру згідно з чинним законодавством України;

3.11.3. затверджує посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

3.11.4. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

3.11.5. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

3.11.6. зобов’язаний організувати проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників Центру згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

3.11.7. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

3.11.8. встановлює у межах фонду заробітної плати надбавки працівникам Центру за високі творчі та виробничі досягнення з врахуванням особистого внеску кожного;

3.11.9. встановлює за рахунок та у межах фонду заробітної плати надбавки працівникам Центру за суміщення професій (посад), розширення сфери обслуговування або збільшення обсягів робіт та за виконання додатково до основної роботи обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

3.11.10. визначає порядок і розміри премій працівникам залежно від їхнього вкладу у кінцеві результати роботи згідно чинного законодавства та в межах фонду заробітної плати;

3.11.11. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, використання, списання майна та втрати в будь-якій формі, майна Центру;

3.11.12. несе персональну відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Центру;

3.11.13. діє від імені закладу, представляє без довіреності його інтереси в установах, підприємствах і організаціях, укладає договори та угоди, відкриває розрахункові рахунки.

3.11.14. забезпечує розробку структури та граничної чисельності працівників Центру та подає їх на затвердження Цуманській селищній раді;

3.11.15.  забезпечує належний рівень побутових умов для перебування в Центрі;

3.11.16. вчиняє інші дії в порядку й межах, встановлених законодавством України;

3.12. У межах своєї компетенції директор видає накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками Центру, і здійснює контроль за їх виконанням.

3.13. У разі відсутності директора його обов'язки виконує уповноважена ним особа, на підставі відповідного наказу.

3.14. Директор Центру несе відповідальність перед Цуманською селищною радою,  відділом освіти,молоді та спорту та іншими органами за достовірність і своєчасність подання статистичної та іншої звітності.

3.15. На вимогу Цуманської  селищної ради,  відділу освіти,молоді та спорту Центр у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

3.16. Центр здійснює свою діяльність за наступними напрямками та має таку структуру:

3.16.1. Клубна культурно-дозвіллєва:

- будинок культури с.Холоневичі;

- будинок культури с.Берестяне;

- будинок культури с.Липне;

- будинок культури с.Сильне;

- будинок культури с.Грем’яче;

- будинок культури с.Карпилівка;

- клуб села Городище;

- клуб села Клубочин;
- клуб села Кадище;

- клуб села Знамирівка;
- клуб села Скреготівка.
3.16.2. Бібліотечне обслуговування:
- бібліотека для дорослих смт Цумань;

- бібліотека для дітей смт Цумань;
- бібліотека с.Холоневичі;
- бібліотека с.Берестяне;

- бібліотека с.Липне;

- бібліотека с.Сильне;

- бібліотека с.Городище;

- бібліотека с.Кадище;

- бібліотека с.Грем’яче;

- бібліотека с.Карпилівка;

- бібліотека с.Скреготівка;

- бібліотека с.Башлики ;

- бібліотека с. Дубище.
3.16.3. Фізкультурно-спортивна.
3.16.4. Організаційно-методична та фінансово-господарська.  
                               

4.     ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ


4.1. Трудовий колектив Центру становлять всі громадяни, які працюють на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із закладом.

4.2. Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори.
4.3. Члени трудового колективу Центру зобов’язані:

4.3.1. сумлінно виконувати свої обов’язки, оволодівати передовими методами та прийомами роботи;

4.3.2. дотримуватись правил трудового розпорядку, охорони праці та техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію;

4.3.3. дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових обов’язків і товариських взаємовідносин з іншими членами трудового колективу;

4.3.4. виконувати інші обов’язки, що передбачені відповідними нормативними актами.

4.4. Члени трудового колективу Центру мають право:

4.4.1. через виборні громадські органи та органи самоврядування брати участь у діяльності та управлінні справами Центру, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи, усунення недоліків у роботі підрозділів, філій і службових осіб;

4.4.2.  на атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії та участь у конкурсах на заміщення вакантних посад;

4.4.3. укладати з адміністрацією колективну угоду, яка регламентує права і обов’язки членів колективу на визначений в угоді термін.

4.5. Права і обов’язки працівників Центру визначаються  посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ

 

5.1. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.2. Основним джерелом фінансування закладу є кошти місцевого бюджету.

Фінансування Центру може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Центру є:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, що належать до комунальної форми власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств,установ, організацій та окремих громадян;

- кредити банків;

- інші надходження.

Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.

Розмір оплати за надання платних послуг визначається рішенням засновника відповідно чинного законодавства України.

Установлення для Центру у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

5.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади. За рішенням засновника Центру фінансові операції, облік матеріальних цінностей, бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

5.5. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до його Статуту;

- користуватися земельними ділянками, на яких він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та цього Статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту Центру.

Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.

5.6. Збитки, завдані Центру внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 

                        6.     МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

6.1. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити культурно-освітній обмін у рамках програм культури, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі  зв’язки з міжнародними організаціями та асоціаціями культури, за погодженням з Цуманською селищною радою.

6.2. Центр має право до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з культурними закладами, установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, за погодженням з Цуманською селищною  радою.

 

                         7.     ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

7.1. Центр може бути припинено шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або шляхом ліквідації у разі прийняття відповідного рішення Цуманською селищною радою або за рішенням суду.

7.2.  У випадку реорганізації права та обов’язки Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

 

                            8.     ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1. Зміни до Статуту оформляються у вигляді нової редакції та затверджуються рішенням Цуманської  селищної ради.

8.2. Питання діяльності Центру, які не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. Цей Статут викладений на десяти аркушах та складається з восьми розділів.

 

 

Селищний голова                                                 Анатолій ДОРОШУК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь