A A A K K K
для людей із порушенням зору
Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про створення Служби у справах дітей та сім’ї Цуманської селищної ради Волинської області

Дата: 03.12.2020 11:59
Кількість переглядів: 1310

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ ( ПРОЄКТ )

 

--------  2020 року № ------

            смт Цумань

 

Про створення Служби у справах дітей  та сімї

Цуманської селищної  ради Волинської області

 

    Відповідно до ст.  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року  «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб» та метою виконання визначених законом повноважень щодо реалізації державної політики в сфері захисту дітей, проведення у територіальній  громаді соціальної роботи, надання соціальних послуг, соціальної допомоги, соціальної підтримки особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, селищна рада

 ВИРІШИЛА:

1. Створити Службу у справах дітей та сім’ї  Цуманської селищної  ради Ківерцівського району Волинської області зі статусом юридичної особи.

2. Затвердити Положення про Службу у справах дітей та сімї  Цуманської селищної  ради Ківерцівського району Волинської області ( додається ).

2. Визначити такі види діяльності Служби у справах дітей та сім’ї  Цуманської селищної  ради відповідно до КВЕД -2010 :

- код КВЕД 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання

3. Затвердити структуру та чисельність працюючих Служби у справах дітей та сімї  Цуманської селищної  ради Ківерцівського району Волинської області згідно додатку. 

4. Зареєструвати  Службу у справах дітей та сімї  Цуманської селищної  ради Ківерцівського району Волинської області у відповідності до вимог чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного сівробітництва.

 

 

Селищний голова                                               Анатолій ДОРОШУК

 

 

                                            ПРОЄКТ

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                  Рішення Цуманської           

                          селищної ради

            від _______2020 р. №____


ПОЛОЖЕННЯ

Про службу у справах дітей та сім’ї

 Цуманської селищної  ради 

Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність  служби  у справах дітей та сім’ї  Цуманської селищної ради, а також взаємовідносини її з іншими структурними підрозділами.

1.Загальні положення

1.   Служба у справах дітей та сім’ї Цуманської селищної ради    (далі – служба) є структурним підрозділом виконавчого комітету Цуманської селищної ради. Утворюється, реорганізовується та ліквідовується рішенням селищної ради за поданням селищного голови,  підзвітна і підконтрольна селищній  раді, яка його утворила, її виконавчому комітету та селищному голові, службі у справах дітей облдержадміністрації, Волинському обласному центру соціальних служб.

       2. Служба забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми на території Цуманської селищної (далі – селищної ради).

3.  Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної ради України, прийятими відповідно до Конституції і законів України,  актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови Волинської обласної державної адміністрації, рішеннями відповідних органів виконавчої влади, обласної, селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Служби є:

1) розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та сімей;

2) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та сімей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

         3) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей та сімей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

         4) розроблення та впровадження заходів щодо захисту прав дітей, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, сприяння їх усиновленню, улаштуванню до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

         5) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, з питань соціального захисту дітей та сімей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;

         6) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території селищної ради становища дітей та сімей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

            7)  оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

         8) підтримка та надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітям, у тому числі дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

         9) поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей;

         10) протидія торгівлі людьми;

         11) попередження насильства в сім'ї;

         12) забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидію будь-яким проявам дискримінації, у питаннях віднесених до компетенції Служби;

         13)  підготовка окремих програм та внесення пропозицій до проектів місцевих програм в частині забезпечення соціального захисту дітей та сім'ї;

         14) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми;

         15) організацію на території селищної  ради соціального обслуговування дітей та сімей, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей та соціального супроводження, у тому числі, внесення пропозицій щодо розвитку мережі спеціалізованих закладів та установ;

         16) залучення громадських та інших недержавих організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах, поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми та сприяння їм в здійсненні цієї діяльності в межах своїх повноважень.

5. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Волинської обласної держаної адміністрації, рішень відповідних органів виконавчої влади, обласної, селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що належать до її компетенції,  і здійснює контроль за їх реалізацією;

         2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних осіб;

         3) надає у межах своїх повноважень адміністративні послуги;

         4) вносить пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку селищної ради;

         5) розробляє і подає на розгляд селищної ради пропозиції щодо програм здійснення заходів соціального захисту дітей та сімей  та бюджетних асигнувань на їх реалізацію;

         6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

         7) розробляє проекти розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету селищної ради, сесії селищної ради,  у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

         8) бере участь у розробленні проектів розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету селищної ради, сесії селищної ради,  проектів нормативно-правових актів головними розробниками яких є інші структурні підрозділи селищної ради;

         9) бере участь у підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на сесії селищної ради;

         10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами селищної ради інформації та аналітичні матеріали для подання селищному голові;

         11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

         12) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей у межах своїх повноважень;

         13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

         14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, запити на інформацію;

         15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником, якої вона є;

         16) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

         17) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

         18) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

         19) забезпечує захист персональних даних;

         20) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Служби та подає їх службі у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації;

         21) готує та подає статистичну звітність та  аналітичні матеріали щодо дітей та сімей, відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;

         22) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері, що віднесена до компетенції Служби, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання селищному голові;

23) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу, в межах своєї компетенції, у тому числі, через засоби масової інформації;

         24) у сфері захисту прав та законних інтересів дітей:

   - забезпечує дотримання та захист особистих, майнових та житлових прав дітей;

    - організовує розроблення і здійснення на території громади заходів, спрямованих на соціально-правовий захист дітей, профілактики негативних проявів серед них, запобіганню дитячій бездоглядності, безпритульності та правопорушенням серед дітей;

   - здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням у встановленому законодавством України порядку пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;

 - забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання вчинення дітьми правопорушень, дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, в організаціях усіх форм власності;

  - бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує іх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими зацікавленими органами сприяє їх працевлаштуванню, організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків;

         - координує здійснення заходів щодо захисту прав та законних інтересів дітей, у тому числі, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

         - забезпечує ведення в установленому порядку обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, що опинились у складних життєвих обставинах;

         - забезпечує створення і ведення банку даних про дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, дітей сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти” (далі – ЄІАС “Діти”);

 - забезпечує створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється в ЄІАС “Діти”;

 - здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС “Діти”;

 - у встановленому порядку вирішує питання щодо надання адресної матеріальної та інших видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- веде облік осіб, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  надає їм необхідну допомогу та консультації;

- здійсненює контроль  за умовами проживання і виховання дітей, у тому числі, дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях, установах та закладах  усіх форм власності;

-  забезпечує сприяння громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту дітей;

- оформляє документи щодо надання дитині статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої, влаштування її під опіку, піклування.

- готує клопотання до служби у справах дітей Волинської обласної  Луцької районної державної адміністрації щодо взяття дітей на місцевий облік та щодо влаштування до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу;

- патронат:

- забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей;

- оформляє клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на інші форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

- координує діяльність закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, у питанні захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- представляє інтереси дітей у судах;

- забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні комісії із захисту прав дитини, оформляє протоколи її засідань та рішення комісії;

-  забезпечує здійснення контролю за цільовим використанням допомог та виплат на дітей, у разі встановлення фактів їх нецільового витрачання батьками, чи особами, що їх замінюють, порушує питання про припинення таких виплат чи притягнення винних до відповідальності в установленому законом порядку;

   - визначає пріоритетні напрямки поліпшення в громаді становища дітей, їх соціального захисту, вносить пропозиції селищному голові щодо сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей;

    - забезпечує ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо дітей;

  • разом з відповідними структурними підрозділами центральних органів виконавчої влади, науковими установами, громадськими організаціями організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про збереження і захист конституційних прав та законних інтересів дітей, причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з забезпечує підготовку матеріалів на розгляд комісії з питань захисту прав дитини селищної ради;
  • готує проекти рішень виконкому селищної ради з питань захисту прав дітей.
  • питань соціального захисту дітей;

         25) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг:

 - визначає потребу громади у соціальних послугах для дітей та сімей, готує та подає пропозиції селищному голові щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

 - забезпечує організацію роботи із створення та розвитку у громаді мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

 - спрямовує та координує діяльність фахівця із соціальної роботи;

 - здійснює координацію та методологічне забезпечення за діяльністю соціальних закладів, установ та служб, у тому числі створених громадськими організаціями та приватними особами в реалізації державної політики з питань дітей та сім’ї;

- визначає пріоритетні напрямки проведення соціальної роботи з сім’ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

 - контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;

 - сприяє створенню на території громади дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей та наближених до сімейних форм виховання дітей;

- здійснює соціальний супровід сімей опікунів та піклувальників, патронатних сімей та сімей які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

- здійснює соціальне супроводження діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- здійснює  заходи щодо виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- здійснює  заходи соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

- надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, послуги з соціального супроводу, консультування, соціальної профілактики.

- проводить оцінку потреб сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, та надає їм соціальні послуги, необхідні для подолання таких обставин;

 - співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги, сім’ям з дітьми, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

 - у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги дітям та сім'ям, в тому числі, які перебувають у складних життєвих обставинах;

         26) у сфері поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

 - готує пропозиції до проектів селищних  програм поліпшення становища сім’ї;

 - забезпечує ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо сімей;

 - розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

 - координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей;

 - надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї;

 - забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

 - надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми;

- проводить заходи, спрямовані на запобігання торгівлі людьми;

- здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

 - координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей;

 - подає селищній раді пропозиції щодо необхідності надання реабілітаційних послуг особам які постраждали від торгівлі людьми;

  - розробляє і виконує власні та підтримує громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та сімей;

         27) проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до компетенції Служби;

         28) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

29) проводить роботу з виявлення разом з іншими повноважними органами, громадян похилого віку та непрацездатних громадян, які мешкають на території  громади і  потребують медико-соціальної допомоги через їхню немічність, хворобу або інвалідність та з інших причин;

                6.  Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Цуманської селищної  ради, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від органів державної статистики – статистичні дані, необхідних для виконання покладених на неї завдань;

3) звертатися до підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей та сімей з вимогою про відновлення порушених прав та інтересів, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги;

4) перевіряти стан виховної роботи з дітьми в навчальних закладах за місцем проживання, на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, де працюють діти;

5) перевіряти умови утримання і виховання дітей, у тому числі, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах та сім’ях;

6) брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів;

7) порушувати перед виконавчим комітетом Цуманської селищної ради питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у справах дітей;

8) залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, спеціалістів інших підрозділів виконавчого органу Цуманської селищної ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об’єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками);

9) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян, благодійними організаціями;

10) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, чи осіб, що їх  замінюють, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

11) запрошувати для бесіди та відвідувати за місцем проживанням батьків або інших законних представників з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів до усунення таких причин;

12) розробляти та реалізовувати власні та підтримувати громадські проекти програм соціального спрямування з метою забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень;

13) порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей та сімей;

14) відвідувати дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, перебувають на обліку у службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити з ними бесіди, відповідну профілактичну роботу;

15 ) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи селищної ради у галузі соціального захисту дітей та сім’ї;

16) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її повноважень.

7. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету  Цуманської селищної ради та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

8. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою у відповідності до чинного законодавства.

На посаду начальника служби у справах дітей і сім’ї Цуманської селищної ради може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу освіту і досвід роботи в органах державної влади або органах місцевого самоврядування не менш як 3 років та володіє державною мовою.

         9. Начальник служби:

         1) здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за за виконання покладених на Службу завдань, роботу підпорядкованих Службі закладів, визначає функції працівників Служби, сприяє створенню належних умов праці у службі;

2) подає на розгляд сесії селищної ради положення про Службу;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу, його структурних підрозділів  та розподіляє обов'язки між ними;

4) видає у межах своїх повноважень та компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.

Накази начальника служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані селищним головою;

         5) вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради, затверджує плани роботи служби  та здійснює контроль за її виконанням;

6)  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому селищної ради питань, сесіях сільської ради що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень

7) живає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи  Служби і її працівників;

8) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Служби;

9) звітує перед селищним головою та селищною радою про виконання покладених на Службу завдань;

10) може входити до складу виконавчого комітету Цуманської селищної ради;

11) може брати участь у засіданнях сесії селищної ради;

12) представляє інтереси Службу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету сільської ради, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх структурними підрозділами, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

13) готує у межах своїх повноважень проекти розпоряджень голови селищної  ради, організовує контроль за їх виконанням;

14) здійснює добір кадрів;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

16) забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) звітує перед селищним головою про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

18) подає селищному  голові пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посади у порядку, передбаченому чинним законодавством, працівників Служби, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Служба є юридичною особою публічного права, діє на правах відділу селищної ради, має власну печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк.

Повне найменування юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ.

       Скорочена назва: ССДC ЦУМАНСЬКОЇ  СР.

11. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та обсяг видатків на утримання  Служби визначається рішенням селищної ради у межах відповідних бюджетних призначень.

 Утримання та матеріально-технічне Служби здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету без відкриття окремих рахунків у банках. Здійснення фінансових операцій, облік матеріальних цінностей та коштів, виділених на утримання Служби проводиться бухгалтерією Цуманської селищної ради.

12. Юридична адреса Служби: 45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н,
смт. Цумань, вул. Грушевського, 2.

 

 

 

 

Селищний  голова                                                                 Анатолій ДОРОШУК

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь