A A A K K K
для людей із порушенням зору
Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ФІНАНСІВ ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Дата: 14.12.2020 11:46
Кількість переглядів: 134

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням

Цуманської  селищної ради

від 10.11.2020 року № 35-1/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ФІНАНСІВ

ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Цумань – 2020 рік

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ фінансів Цуманської селищної ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Цуманської  селищної ради, утворюється селищною радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відділ фінансів є підзвітним, підконтрольним селищній раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади та підпорядкований її виконавчому комітету, селищному голові, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації, Міністерству фінансів України.

1.2. У своїй діяльності Відділ фінансів керується  Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

 

2.Організаційно-правові засади діяльності Відділу

 

2.1. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у судах. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

2.2. Повне найменування юридичної особи: ВІДДІЛ ФІНАНСІВ ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

2.3. Місцезнаходження Відділу: 45233, Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 2.

2.4. Відділ фінансується з місцевого бюджету.

2.5. Положення про Відділ затверджується рішенням селищної ради.

2.6. Штатний розпис Відділу затверджується селищним головою.

2.7. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів.

2.8. Організаційно-правова форма: орган місцевого самоврядування.

 

3. Завдання Відділу фінансів

 

3.1 Основними завданнями Відділу фінансів є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Цуманської селищної  ради (далі – селищної  ради);

- проведення разом з іншими виконавчими органами селищної ради, структурними підрозділами ради аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;

- розроблення в установленому порядку проєкту селищного бюджету та його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на попередній розгляд та схвалення виконавчому комітету ради;

- складання та виконання в установленому порядку розпису селищного бюджету;

- забезпечення  ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

- здійснення загальної організації та управління виконанням селищного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

- представлення прогнозу бюджету та проєкту рішення про бюджет селищної ради, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях селищної ради;

- здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.

 

 

4. Відділ фінансів відповідно до покладених на нього завдань:

 

- забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в межах відповідної територіальної громади;

- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку територіальної громади;

- бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів селищної ради, аналізує соціально-економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх під час складання проєкту та прогнозу селищного бюджету;

- вносить пропозиції щодо проєкту селищного бюджету;

- бере участь у:

підготовці заходів щодо розвитку територіальної громади та регіонального розвитку;

погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами та структурними підрозділами селищної ради ;

розробленні проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші виконавчі органи та структурні підрозділи селищної ради ;

підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

розробленні проєктів розпоряджень голови селищної ради;

- аналізує соціально-економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх під час складання проєкту селищного бюджету;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів селищного бюджету інструкції з підготовки бюджетних пропозицій до прогнозу селищного бюджету;

- проводить під час складання і розгляду прогнозу селищного бюджету, аналіз бюджетних пропозицій, поданих головним розпорядником бюджетних коштів;

- приймає рішення про включення бюджетної пропозиції до прогнозу селищного бюджету;

- розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів селищного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;

- визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

- проводить під час складання і розгляду проєкту селищного бюджету аналіз бюджетних запитів, поданих головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

- приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проєкту селищного бюджету;

- бере участь у підготовці звітів селищного голови;

- готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх селищному голові;

- розробляє порядок складання і виконання розпису селищного бюджету;

- складає і затверджує розпис селищного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до нього, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням; якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про селищний бюджет складає та затверджує тимчасовий розпис селищного бюджету з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України;

- складає та затверджує паспорти по бюджетних програмах, виконання яких безпосередньо забезпечує Відділ фінансів;

- погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів селищного бюджету;

- здійснює розподіл та перерахування коштів з рахунків селищного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог чинного законодавства;

- перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з селищного бюджету;

- проводить експертизи селищних програм стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами;

- здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до селищного бюджету, вносить пропозиції щодо заходів з мобілізації додаткових надходжень до нього;

- організовує виконання селищного бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами ради надходження доходів до селищного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

- готує і подає селищній раді офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету, про обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів селищного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до селищного бюджету;

- за рішенням селищної ради розміщує тимчасово вільні кошти селищного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

- аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання селищного бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;

- інформує селищного голову про стан виконання селищного бюджету за кожний звітний період і подає на розгляд селищної ради річний та квартальний звіти про виконання селищного бюджету;

- розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду селищного бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

- розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів селищної ради;

- погоджує висновки та подання контролюючих органів щодо повернення помилково чи надміру зарахованих коштів з селищного бюджету;

- погоджує рішення Державної податкової служби щодо надання розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань або податкового боргу за місцевими податками та зборами;

- опрацьовує висновки постійних комісій селищної ради;

- готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

- здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;

- застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

- приймає рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом України заходів впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до бюджету;

безспірне вилучення коштів з бюджету;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ фінансів;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

- за потреби готує документи на отримання позики в територіальному відділенні Державної казначейської служби України з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків;

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечує захист персональних даних;

- забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Відділу Фінансів;

- здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

 

5. Відділ фінансів має право:

 

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб документи, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання;

- залучати фахівців інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

- користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Відділу фінансів.

 

6. Взаємодія Відділу фінансів з іншими органами та структурами

 

6.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами селищної ради, структурними підрозділами й апаратом ради,  територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

 

7. Керівництво Відділу фінансів

 

7.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

 

7.2. Начальник Відділу фінансів:

 

 - здійснює керівництво діяльністю Відділу фінансів, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі; 

- подає на розгляд ради зміни до Положення про Відділ фінансів;

- затверджує посадові інструкції працівників Відділу фінансів та розподіляє обов’язки між ними;

- планує роботу Відділу фінансів;

- затверджує розпис доходів і видатків селищного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

- вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу фінансів;

- звітує перед селищним головою про виконання покладених на Відділ фінансів завдань та затверджених планів роботи;

- представляє інтереси Відділу фінансів у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами селищної ради, структурними підрозділами селищної  ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

- подає на затвердження селищному голові проєкти кошторису та штатного розпису Відділу фінансів в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- розпоряджається коштами у межах кошторису Відділу фінансів;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Відділу фінансів;

- здійснює у порядку, передбаченому законодавством притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- преміює працівників Відділу фінансів в межах коштів передбачених у кошторисі та економії коштів на оплату праці, а також відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи;

- приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Відділу фінансів;

- здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу фінансів;

- забезпечує дотримання працівниками Відділу внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.           

 

8. Працівники Відділу фінансів

 

8.1. Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються та звільняються з посад начальником Відділу фінансів згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

8.2. Діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями. В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням начальника Відділу виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.3. Повинні знати: закони України, що стосуються діяльності Відділу, укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, порядок підготовки та внесення на розгляд проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

 

9. Фінансове  та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу фінансів

 

9.1. Фінансування Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

9.2.  Джерелом формування кошторису Відділу є:

  - кошти місцевого бюджету;

  - інші кошти, передані відділу згідно з чинним законодавством.

9.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9.4. Нарахування заробітної плати працівникам відділу здійснюється з урахуванням окладу,категорії посади, рангу, вислуги років,надбавок, доплат та премій.

9.5. Преміювання здійснювати в межах коштів передбачених у кошторисі та економії коштів на оплату праці, а також відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, до державних та професійних свят, ювілейних дат, згідно з діючим законодавством.

9.6. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Цуманської селищної ради та перебуває в його оперативному управлінні.

9.7. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

10. Заключні положення

 

10.1. Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії селищної ради у встановленому законом порядку.

10.3. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням Цуманської селищної ради в порядку, визначеному чинним законодавством України, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

 

 

 

 

  

 

     Селищний голова                                Анатолій ДОРОШУК

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь