A A A K K K
для людей із порушенням зору
Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про внесення змін до «Програми патріотичного виховання молоді, підготовки та проведення призову юнаків на строкову військову службу на території Цуманської територіальної громади ” Призовник 2021 ”», затвердженої рішенням Цуманської селищної ради ві

Дата: 17.08.2021 16:56
Кількість переглядів: 127

                

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  ( ПРОЕКТ )

 

---------2021 року № --

             смт Цумань

 

Про внесення змін до «Програми патріотичного виховання молоді, підготовки та

проведення призову юнаків на строкову військову службу на території Цуманської територіальної громади  Призовник 2021 », затвердженої рішенням Цуманської селищної ради від16.02.2021 року № 5/18

          Відповідно   пункту 22 розділ 1 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні»,  розглянувши «Програму патріотичного виховання молоді, підготовки та проведення призову юнаків на строкову військову службу на території Цуманської територіальної громади ”Призовник 2021”» , селищна рада 

                                                              
ВИРІШИЛА :

  1. Затвердити зміни до  «Програми патріотичного виховання молоді, підготовки та проведення призову юнаків на строкову військову службу на території Цуманської територіальної громади ”Призовник 2021”».
  2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну  комісію Цуманської селищної ради  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Пелих М. В.).

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій ДОРОШУК

 

 

 

 

 

                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                               рішення Цуманської селищної

                                                        ради 

                                                        __________2021 №_____   

 

                           

ПРОГРАМА

патріотичного виховання молоді, підготовки та

проведення призову юнаків на строкову військову службу

на території Цуманської територіальної громади ”Призовник 2021”

 

                                        І. ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Цуманська селищна рада

2.

Розробник програми

Цуманська селищна рада

 

3.

Співрозробники програми

 

Цуманська селищна рада

 

4.

Відповідальний виконавець програми

Луцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, КП «Ківерцівська багатопрофільна лікарня Ківерцівської міської ради»

5

Учасники програми

 

Луцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

6.

Термін реалізації програми

 2021 рік

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі :

 

 

 40 000 грн.

8.

коштів місцевого бюджету

40 000  грн.

 

коштів інших джерел

 -

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

В Україні видано багато нормативних документів, які регламентують питання державного підходу до підготовки молоді до військової служби у Збройних Силах України,  зокрема: Закон України  “Про військовий обов’язок і військову службу”, Положення про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово – технічних спеціальностей, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770, Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 “Про Концепцію допризовної підготовки і військово – патріотичного виховання молоді”, наказ Міністра оборони України від 8 червня 2010 року  № 295 “Про затвердження Концепції військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України”.

Але створене правове поле соціальної роботи з молоддю поки що повною мірою не заповнене практичним змістом перш за все через матеріально – фінансові та адміністративні перешкоди.

Дуже актуально і гостро на загальнодержавному рівні постає сьогодні питання створення належних умов особистості в концепції моральних, культурних, духовних, ідеологічних і патріотичних настанов, сприянні пробудженню свідомості власної незалежності до української нації, держави, суспільства, вихованні активної громадянської позиції і відповідальності, почуття власної гідності та поваги до героїчного минулого та сьогодення вшанування багатих військових традицій народу, учасників антитерористичної операції активізації творчих здібностей, фізичному розвитку молодої людини. І тому проблема вирішення цього питання є пріоритетною у структурі діяльності військового комісаріату.                               

Головними пріоритетами та принципами реалізації цієї програми повинні стати:

- активне залучення спеціалістів різних профілів до впровадження моделі надання допомоги у військово – патріотичному вихованні молоді.

- провадження моделі соціальної роботи на засадах добровільності, конфіденційності, компетентності, професіоналізму, довго тривалості, системності.

Створення умов для сприяння у виконанні завдань, поставлених законодавчими актами у питаннях підготовки молоді до служби в Збройних Силах України.

 

Організація роботи з військово-патріотичного виховання військовослужбовців

 

Військово-патріотичне виховання у Збройних Силах України організовувати відповідно до вимог наказів Міністра оборони України від  8 червня 2010 року № 295 “Про затвердження Концепції військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України”.

Основні зусилля у військово-патріотичній роботі у 2021 році зосередити на:

- забезпеченні подальшого формування  особового складу Збройних Сил України історично притаманних українському народові високих моральних, патріотичних цінностей та переконань, вірності національно-історичним і бойовим традиціям, готовності до збройного захисту своєї Батьківщини;

- активізації співпраці з ветеранськими, молодіжними, військово-спортивними та іншими громадськими організаціями в інтересах військово-патріотичного виховання громадян України;

- забезпеченні участі особового складу Збройних Сил України в загальнодержавних заходах з нагоди відзначення державних і військово-професійних свят;

- підготовці та відзначенні  річниць Незалежності України (січень – серпень) та  річниць Збройних Сил України (протягом року);

- проведенні Конкурсу військово-професійної майстерності “Універсальний солдат”;

- подальшому розвитку участі військовослужбовців Збройних Сил України у воєнно-меморіальній роботі, підтриманні в належному стані пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіалів і військових поховань закріплених за військовими частинами. При цьому широко використовувати потенціал військово-музейних утворень Збройних Сил України.

 

ІІІ. М ЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

     Виходячи з актуальності проблеми програма по підготовці молоді до військової служби в Збройних Силах України ставить своєю метою організацію надання допомоги працівникам військового комісаріату, викладачам по предмету Захисту  Вітчизни загальноосвітніх закладів району, відділу освіти у питаннях вирішення соціально – психологічних проблем, відповідального підходу до якісної підготовки молоді до військової служби, військово – патріотичного та фізичного виховання, підготовки молоді до вступу у вищі військово – навчальні заклади Міністерства оборони України. Реалізація цієї мети може бути досягнута через вирішення комплексу завдань:

-   якісна методична підготовка викладачів по предмету Захисту  Вітчизни;

- забезпечення всіх навчально – виховних закладів району навчально – матеріальною базою для одержання теоретичних знань та набуття практичних навичок юнаками;

- військово - патріотичне виховання молоді;

- створення умов для підвищення престижу військової служби, формування і розвиток молоді до захисту Української держави і служби в Збройних Силах України;

- робота засобів масової інформації у рекламуванні військової служби.

- організація шефської допомоги ветеранам війни та військової служби, учасникам національно - визвольного руху;

- організація святкових проводів призовної молоді до Збройних Сил України.

 

ІV. ЗМІСТ РОБОТИ ПО ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ

 

Робота  з допризовною та призовною молоддю реалізується через питання:

- соціальні – питання, спрямовані на поліпшення морально-психологічної підготовки молоді до військової служби, вирішення психологічних та соціальних проблем у зв’язку з призовом в Збройні Сили України;

- соціально-психологічні – питання, спрямовані на надання молоді соціальної допомоги у подоланні психологічних станів юнаків у військовому колективі через налагодження контактів з військовими частинами;

- профілактичні - питання спрямовані на організацію та впровадження системи соціально-психологічних, юридичних та інформаційних заходів з метою попередження негативної поведінки молоді:

а) роз’яснення прав та обов’язків призовної молоді та військовослужбовців;

б) попередження психологічних конфліктів;

в) попередження алкоголізму, наркоманії серед допризовної та призовної молоді;

- педагогічні - питання, спрямовані на надання призовній і допризовній молоді теоретичних і практичних навиків у військовій службі, їх фізичної витривалості і психологічної готовності до військової служби;

- лікувально - оздоровчі – питання, пов’язані з оздоровленням та лікуванням юнаків, попередження захворювання на ВІЛ/Снід;

- питання призову і відправки призовників для служби в Збройні Сили України;

- доставка  призовників для проходження попереднього медичного огляду на збірний пункт    Волинського ОВК. Та доставки  призовників в складі команд.

 - проведення призовних комісій, забезпечення мір безпеки при відправці юнаків в Збройні Сили України;

- проведення урочистих проводів.

 

 

V. ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ

 

За програмою передбачається використання наступного механізму роботи:

Проведення індивідуальних та групових діагностичних та профорієнтичних обстежень молоді для визначення рівня професійно – психологічної підготовки до військової служби.

Надання психологам рекомендацій за результатами досліджень до призовної комісії щодо психологічної готовності призовників до військово - професійного визначення майбутньої служби.

Проведення бесід психологічного, правового, інформаційного змісту з призовниками та їх батьками.

          Проведення рекламування та роз’яснювальної роботи щодо навчання у вищих військових навчальних закладах МО України, моральної готовності юнаків бути дипломованим захисником Вітчизни.

          Військово – патріотичне виховання  молоді на всіх рівнях підготовки до військової служби в Збройних Силах України.

 

 

 

 

 

 

                   VІ. ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Реалізація програми передбачає:

- формування стереотипу поведінки допризовної молоді на свідоме проходження військової служби у Збройних Силах України;

- підготовку педагогів та залучення до роботи спеціалістів високої кваліфікації;

- зменшення кількості злочинів серед допризовної і призовної молоді та військовослужбовців строкової служби, а також випадків ухилення від проходження військової служби у Збройних Силах України;

- зниження захворюваності у допризовної молоді, що підніме придатність юнаків до служби в Збройних Силах України;

 - готовність юнаків стати дипломованими захисниками Батьківщини;

- якісну підготовку призовників з військово – технічних спеціальностей;

- підняття рейтингу військовослужбовця – захисника Батьківщини.

 

VII ПРИЗОВНА РОБОТА

 

1) проведення соціально-психологічного вивчення призовного контингенту перед початком призову;

2) поліграфічні послуги на виготовлення необхідної документації, бланків та придбання канцтоварів для проведення весняних та осінніх призовів громадян в Збройні сили України та поліграфічні послуги на виготовлення бланків, придбання канцтоварів для якісного проведення приписки юнаків до призовної дільниці;

 3) проведення медичної і призовної комісії. Оформлення особових справ, заміна папок особових справ на нові;

4) проведення заходів по вивченню Законів України, що стосуються проходження військової служби та захисту військовослужбовців.

5) доставка  призовників для проходження попереднього медичного огляду на збірний пункт  Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 

VІІІ.  РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

№  з/п

Перелік заходів Програми

Джерела

фінансу- вання,

грн.

2021

рік

 

грн.

 

1.

Поліграфічні послуги на виготовлення необхідної документації, бланків та придбання канцтоварів для проведення весняного та осіннього призову громадян в Збройні Сили України

місцевий бюджет

4,000

2.

 Поліграфічні послуги виготовлення бланків придбання канцтоварів для якісного проведення прописки юнаків до призовної дільниці

 

місцевий бюджет

4,000

3.

Проведення заходів з оповіщення, розшуку призовників та доставки їх на збірний пункт Волинського ОТЦК та СП або безпосередньо у військові частини Збройних сил України та інших військових формувань

 

місцевий бюджет

9200

4.

Лабораторні обстеження з метою виявлення захворювання на COVID-19 (ІФА або ПЛР- тестування) та закупівля матеріалу медичного значення

 

місцевий бюджет

10800

5.

Надання медичних послуг (лабораторного обстеження) призовникам для проходження комісії з приписки до призовної дільниці

 

місцевий бюджет

12000

6.

Всього

 

 

40000

 

 

       Секретар селищної ради                                                     Тетяна ЯНУЛЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  ( ПРОЕКТ )

 

---------2021 року № --

             смт Цумань

 

Про внесення змін до  «Програми матеріально-технічного забезпечення

проведення мобілізаційних заходів на території Цуманської територіальної

громади у 2021 році», затвердженої 16.02.2021 року № 5/19.

          Відповідно   пункту 22 розділ 1 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні»,  розглянувши «Програму матеріально-технічного забезпечення проведення мобілізаційних заходів на території Цуманської  територіальної громади у 2021 році», селищна рада 

                                                               ВИРІШИЛА :

  1. Затвердити зміни до  «Програми  матеріально-технічного забезпечення проведення мобілізаційних заходів на території Цуманської територіальної громади  у 2021 році».
  2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну  комісію Цуманської селищної ради  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Пелих М. В.).

 

 

      Селищний голова                                                             Анатолій ДОРОШУК

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                        рішення Цуманської

                                  селищної    ради

                                                                   __________2021 №_____                                   

 

                           

ПРОГРАМА

матеріально-технічного забезпечення

проведення мобілізаційних заходів

на території Цуманської територіальної громади у 2021 році

 

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Цуманська селищна рада

2.

Розробник Програми

 

Цуманська селищна рада

3.

Відповідальний виконавець Програми

 

Цуманська селищна рада,
Луцький РТЦК та СП

4.

Учасники Програми

Цуманська селищна рада,
Луцький РТЦК та СП

 

5.

Термін реалізації Програми

2021 рік

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у Програмі

Місцевий бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

 

у тому числі:

 

40 тис. гривень

8.

Коштів місцевого бюджету

40 тис. гривень

 

 

 

 

 

  1. Визначення проблеми на розв’язання якої  

спрямована програма

У зв’язку ускладненням внутрішньополітичної обстановки, втручанням іноземних держав у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями за підтримки військових підрозділів збройних сил інших країн, будівель органів державної влади, аеропортів, суходільних та морських транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України на Кримському півострові та східних областях України, виникла нагальна потреба в посиленні мобілізаційної готовності на території Цуманської територіальної громади, та відповідно підвищення обороноздатності Держави.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування програми з місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

3. Визначення мети програми

Метою програми є забезпечення проведення мобілізаційних заходів Луцьким РТЦК та СП, проведення заходів по оповіщенню військовозобов’язаних, розшуку та встановлення місця перебування військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини проживають (та/або) мешкають на території Цуманської територіальної громади.

Для забезпечення проведення вищезазначених заходів необхідно створити запас паливно-мастильних матеріалів, придбання канцтоварів, замовлення послуг друкарні та послуг Укрпошти.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення проведення мобілізаційних заходів на території Цуманської територіальної громади, здійснення оповіщення військовозобов’язаних, розшукових дій військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини.

Виконання програми дасть можливість здійснити матеріально-технічне забезпечення Луцького РТЦК та СП для покращення мобілізаційної готовності на території Цуманської  територіальної громади та підвищення обороноздатності Держави.

Реалізація програми відбуватиметься протягом 2021 року.

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання програми, становить 40 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2021 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього:

40

40

у тому числі:

 

 

місцевий бюджет

40

40

 

5. Перелік завдань і заходів показники програми та результативні

 

У програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо матеріально-технічного забезпечення проведення мобілізаційних завдань та підвищення мобілізаційної готовності на території Цуманської територіальної громади, проведення заходів оповіщення військовозобов’язаних, розшук та встановлення місця перебування військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини проживають (та/або) мешкають на території Цуманської територіальної громади.

з/п

Заходи з матеріально-технічного забезпечення проведення мобілізаційних заходів на території Цуманської територіальної громади

Обсяг витрат,

тис. гривень

1.

Закупівля паливно-мастильних матеріалів для проведення мобілізаційних заходів Луцьким РТЦК та СП, та підвищення мобілізаційної готовності на території Цуманської територіальної громади (проведення оповіщення військовозобов’язаних, проведення оповіщення керівників, підприємств установ, закладів, здійснення доставки мобілізаційних ресурсів до Волинського ОТЦК та СП, навчальних центрів Збройних Сил України, здійснення розшукових заходів військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини)

30 000

2.

Придбання канцтоварів та замовлення послуг районної друкарні

5000

4.

Замовлення послуг Укрпошти

5000

 

Всього:

40 000

 

Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити необхідними засобами, майном, послугами, паливно-мастильними матеріалами згідно з потребами для проведення мобілізаційних заходів та підвищення мобілізаційної готовності на території Цуманської територіальної громади.

Результативним показником ефективності програми є підвищення мобілізаційної готовності на території Цуманської територіальної громади, виконання мобілізаційних завдань та планових показників покладених на Луцький РТЦК та СП.

 

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

п/п

Назва завдання

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

1.

Виконання матеріально-технічного забезпечення

проведення мобілізаційних заходів на території  Цуманської територіальної громади

Придбання паливно-мастильних матеріалів

2021 рік

Цуманська селищна рада, Луцький РТЦК та СП

кошти місцевого бюджету

30,0

виконання мобілізаційного завдання та планових показників

Придбання канцтоварів та замовлення послуг друкарні

5,0

виконання мобілізаційного завдання та планових показників

Замовлення послуг Укрпошти

5,0

виконання мобілізаційного завдання та планових показників

Всього

 

 

40,0

 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням програми здійснює голова Цуманської селищної ради.

Відповідальний за надання звітних матеріалів про виконання програми Луцький РТЦК та СП.

 

 

  Секретар селищної ради                                                     Тетяна ЯНУЛЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  ( ПРОЕКТ )

 

---------2021 року № --

             смт Цумань

 

Про внесення змін до «Програми матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань з територіальної оборони у Ківерцівському районі на 2021 рік», затвердженої від 16.02.2021 року      № 5/17.

          Відповідно   пункту 22 розділ 1 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні»,  розглянувши «Програму матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань з територіальної оборони у Ківерцівському районі на 2021 рік», селищна рада 

                                                               ВИРІШИЛА :

  1. Затвердити зміни до  «Програми матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань з територіальної оборони у Ківерцівському районі на 2021 рік».

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну  комісію Цуманської селищної ради  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Пелих М. В.).

 

 

Селищний голова                                                                Анатолій ДОРОШУК

 

 

 

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                               рішенням Цуманської

                                 селищної ради

     ___________ №___

 

ПРОГРАМА

 матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань з територіальної оборони у Ківерцівському районі на 2021 рік

 

  1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Цуманська селищна рада

 

2.

Розробник Програми

 

Цуманська селищна рада

3.

Відповідальний виконавець Програми

Цуманська селищна рада, районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

4.

Учасники Програми

Цуманська селищна рада, районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5.

Термін реалізації Програми

2021 рік

 

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у Програмі

 

Місцевий бюджет

 

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

40,0 тис. гривень

8.

Коштів Цуманської селищної ради

                   40, 0 тис. гривень

 

 

2.  Визначення проблеми   на розв’язання якої спрямована програма

У зв’язку з ускладненням внутрішньополітичної обстановки в державі,   зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями частини території України, будівель органів державної влади, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних сил України у східних областях України, виникла нагальна потреба в уведенні у дію системи територіальної оборони, а саме в уведені підрозділів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань з територіальної оборони у Ківерцівському районі на 2021 рік.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування програми з бюджету Цуманської селищної ради та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

3.  Визначення мети програми

Метою програми є здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань з територіальної оборони у Ківерцівському районі засобами захисту, зв’язку, живлення, предметами речового майна і військового спорядження, медикаментами, медичним обладнанням та створення запасу паливно-мастильних матеріалів  для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань на території району щодо захисту державного суверенітету і незалежності України.

 

4.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми

 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань з територіальної оборони у Ківерцівському районі засобами захисту, зв’язку, живлення, предметами речового майна і військового спорядження, медикаментами, медичним обладнанням та створення запасу паливно-мастильних матеріалів. 

Виконання програми дасть можливість здійснити матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань з територіальної оборони у Ківерцівському районі на 2021 рік.

Реалізація програми відбуватиметься протягом 2021 року.

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів  бюджету Цуманської селищної ради .

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання програми, становить 40,0 тис. гривень.

 

                                             Ресурсне забезпечення програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

   2021 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього:

40,0

40,0

у тому числі:

-

-

Бюджет Цуманської селищної ради

40,0

40,0

 

 

 

 

 

5. Перелік завдань програми та результативні показники

         У програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань з територіальної оборони у Ківерцівському районі на 2021 рік.

з/п

Заходи з матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Луцького районного територіального центру комплектування та         соціальної підтримки

Обсяг витрат,

тис. гривень на 2021 рік

1.

Закупівля матеріально-технічних засобів для проведення розгортання та бойового злагодження підрозділів територіальної оборони.

30,0

2.

Організація оповіщення, доставки військовозобов’язаних в пункти проведення «Єдиних стрілецьких днів», зборових заходів підрозділів територіальної оборони

5,0

 

3.

Рекламно-агітаційне забезпечення заходів щодо популізації проходження служби за контрактом у військовому резерві

 

5,0

Разом

40,0

 

        Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити необхідними засобами захисту, майном та спорядженням згідно з потребами, вдосконалити теоретичні та практичні навички військовозобов’язаних підрозділів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони у Ківерцівському районі на 2021 рік.

         Результативним показником ефективності програми є підготовка військовозобов’язаних підрозділів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань з територіальної оборони.

 

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

п/п

Назва завдання

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

на 2021 рік

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

9

1.

Охорона та оборона території Ківерцівського району підрозділами територіальної оборони

 

1.Закупівля матеріально-технічних засобів для проведення розгортання та бойового злагодження підрозділів територіальної оборони.

2021 рік

 

 

 

 

 

 

районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Кошти бюджету

Цуманської селищної ради

 

30,0

 

 

 

 

 

Закупівля матеріально-технічних засобів.

 

 

 

2.Організація оповіщення, доставки військовозобов’язаних в пункти проведення «Єдиних стрілецьких днів», зборових заходів підрозділів територіальної оборони

2021 рік

 

районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, підрозділи територіальної оборони

Кошти бюджету

Цуманської селищної ради

 

5,0

Проведення «Єдиних стрілецьких днів», зборових заходів підрозділів територіальної оборони

3. Рекламно-агітаційне забезпечення заходів щодо популяризації проходження служби за контрактом у військовому резерві.

2021 рік

 

районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, підрозділи територіальної оборони

Кошти бюджету

Цуманської селищної ради

 

5,0

Заходи щодо популяризації проходження служби за контрактом у військовому резерві.

                Усього

40,0

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

          Контроль за виконанням Програми матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які залучаються   до виконання завдань територіальної оборони у Ківерцівському  районі на 2021 рік здійснюється Цуманським селищним головою.

          Відповідальним за надання звітних матеріалів про виконання програми є Луцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

 Про виконання цієї Програми Луцькому районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки звітуватися на сесії Цуманської селищної ради.

 

    

                               Секретар селищної ради                                                     Тетяна ЯНУЛЬ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь