A A A K K K
для людей із порушенням зору
Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік

8

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0112010   2010   0731   Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 846 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 846 300,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI. Конституція України. Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472 ) Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2.                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Підвищення  рівня  надання  медичної  допомоги                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Забезпечення надання населенню стаціонарної  та  амбулаторної, поліклінічної  допомоги.  Забезпечення виконання   наданих  законодавством  повноважень 846 300,00 0,00 846 300,00                           УСЬОГО 846 300,00 0,00 846 300,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                             Усього     0,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 кількість штатних одиниць од.   80,25 0,00 80,25 0 кількість установ од.   1,00 0,00 1,00 0 у т. ч. лікарів од.   13,75 0,00 13,75 0 продукту           0 кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах тис.од.   9 740,00 0,00 9 740,00 0 ефективності           0 середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів   9,00 0,00 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                           8

15:10 04.02.2022

6

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0111080   1080   0960   Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 750 080,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 711 380,00 гривень та спеціального фонду- 38 700,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України  Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472 Наказ Міністерства освіти і науки     України  від 10/07/2017 р.№992  "Про  затвердження типового  переліку  бюджктних  програм  і  результативних  показників  їх  ввиконання  для  місцевих  бюджетів у  галузі "Освіта"" Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2.                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Надання спеціальної освіти мистецькими школами                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Духовне  та  естетичне  виховання  дітей та молоді                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечення  надання  якісних  послуг  музичною  школою                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Забезпеччити  надання  відповідних  послуг   музичною школою 2 711 380,00 38 700,00 2 750 080,00                           УСЬОГО 2 711 380,00 38 700,00 2 750 080,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                             Усього     0,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 Штатна чисельність (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 15,36 0,00 15,36 0 Штатна чисельність (ставок) інших працівників од. Штатний розпис 0,50 0,00 0,50 0 Всього штатна чисельність (ставок) працівників од. Штатний розпис 15,86 0,00 15,86 0 Кількість закладів од. Звітність установи 1,00 0,00 1,00 0 Кількість класів од. Звітність установи 9,00 0,00 9,00 0 продукту           0 Середньорічна кількість учнів осіб Звітність установи 104,00 0,00 104,00 0 ефективності           0 Сума витрат на 1 дитину грн. Звітність установи 26 070,96 0,00 26 070,96 0 якості           0 Кількість днів відвідування днів Звітність установи 190,00 0,00 190,00                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                

15:09 04.02.2022

5

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0111070   1070   0960   Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 546 840,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 546 840,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472 ) Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2.                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Надання  якісної  позашкільної  освіти                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечити залучення  та  надання  належних умов виховання  дітей в умовах позашкільної освіти                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Забезпечення  виконання  наданих  законодавством  повноважень 1 546 840,00 0,00 1 546 840,00                           УСЬОГО 1 546 840,00 0,00 1 546 840,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                             Усього     0,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 Кількість закладів од. Звітність установи 1,00 0,00 1,00 0 Штатна чисельність (ставок) педагогчних персоналу од. Штатний розпис 7,47 0,00 7,47 0 Штатна чисельність (ставок) інших працівників од. Штатний розпис 3,00 0,00 3,00 0 Всього штатна чисельність (ставок) працівників од. Штатний розпис 10,47 0,00 10,47 0 продукту           0 Середня кількість дітей, які отримують позашкільну освіту осіб Звітність установи 401,00 0,00 401,00 0 ефективності           0 Середні витрати на одну дитину грн. Звітність установи 3 857,46 0,00 3 857,46 0 якості           0 Кількість днів відвідування од. Звітність установи 190,00 0,00 190,00                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                            

15:08 04.02.2022

4

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0111031   1031   0921   Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 89 723 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 89 723 600,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми  Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472) Наказ Міністерства освіти і науки     України  від 10/07/2017 р.№992  "Про  затвердження типового  переліку  бюджетних  програм  і  результативних  показників  їх  виконання  для  місцевих  бюджетів у  галузі "Освіта" Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Надання  загальної середньої освііти закладами   загальної середньої освіти                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Надання  загальної середньої освііти закладами   загальної середньої освіти                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечення  створення  належних  умов для  надання  на  належному  рівні  загальної  середньої  освіти                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Забезпеччити  надання відповідних  послуг   загальноосвітніми  навчальними  закладами 89 723 600,00 0,00 89 723 600,00                           УСЬОГО 89 723 600,00 0,00 89 723 600,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                             Усього     0,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 Кількість класів од. Звітність установи 169,00 0,00 169,00 0 Штатна чисельність посадових окладів (ставок) педагогічних працівників од. Штатний розпис 397,00 0,00 397,00 0 Кількість закладів од. Звітність установи 11,00 0,00 11,00 0 продукту           0 Кількість учнів осіб Звітність установи 3 114,00 0,00 3 114,00 0 ефективності           0 Середні витрати на 1 учня грн. Звітність установи 28 812,97 0,00 28 812,97 0 якості           0 Кількість днів відвідування днів Звітність установи 175,00 0,00 175,00                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                            

15:07 04.02.2022

3

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0111021   1021   0921   Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 25 588 608,00 гривень, у тому числі загального фонду 22 764 608,00 гривень та спеціального фонду- 2 824 000,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472) Наказ Міністерства освіти і науки     України  від 10/07/2017 р.№992  "Про  затвердження типового  переліку  бюджетних  програм  і  результативних  показників  їх виконання  для  місцевих  бюджетів у  галузі "Освіта" Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Забезпечення  надання послуг  з  загальної  середньої  освіти  в  загальноосвітніх  закладах                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечення  надання послуг  з  загальної  середньої  освіти  в  загальноосвітніх  закладах                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Забезпеччити  надання  відповідних  послуг   загальноосвітніми  навчальними  закладами 22 764 608,00 2 824 000,00 25 588 608,00                           УСЬОГО 22 764 608,00 2 824 000,00 25 588 608,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                             Усього     0,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 Кількість закладів од. Звітність установи 11,00 0,00 11,00 0 Кількість класів од. Звітність установи 169,00 0,00 169,00 0 Штатна чисельність посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 397,00 0,00 397,00 0 Штатна чисельність посадових окладів (ставок) інших од. Штатний розпис 165,90 0,00 165,90 0 продукту           0 Кількість учнів од. Звітність установи 3 114,00 0,00 3 114,00 0 ефективності           0 Середні витрати на одного учня грн. Звітність установи 7 310,41 0,00 7 310,41 0 якості           0 Кількість днів відвідування днів Звітність установи 175,00 0,00 175,00                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                            

15:05 04.02.2022

2

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0111010   1010   0910   Надання дошкільної освіти   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 948 151,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 373 151,00 гривень та спеціального фонду- 1 575 000,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472) Наказ Міністерства освіти і науки     України  від 10/07/2017 р.№992  "Про  затвердження типового  переліку  бюджетних  програм  і  результативних  показників  їх  виконання  для  місцевих  бюджетів у  галузі "Освіта" Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2.                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Надання  освіти  дошкільними  навчальними  закладами                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Забезпечити  створення  належних  умов  для  надання  на  належному  рівні дошкільної  освіти  та  виховання  дітей 20 373 151,00 1 575 000,00 21 948 151,00                           УСЬОГО 20 373 151,00 1 575 000,00 21 948 151,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                             Усього     0,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 Штатна чисельність (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 54,75 0,00 54,75 0 кількість дошкільних навчальних закладів од. Звітність установи 8,00 0,00 8,00 0 кількість груп од. Звітність установи 23,00 0,00 23,00 0 Штатна чисельність (ставок) всього працівників од. Штатний розпис 132,25 0,00 132,25 0 продукту           0 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб Звітність установи 465,00 0,00 465,00 0 ефективності           0 діто-дні відвідування днів Звітність установи 53 024,00 0,00 53 024,00 0 якості           0 кількість днів відвідування од.   186,00 0,00 186,00                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                            

15:03 04.02.2022

1

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0110150   0150   0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 828 552,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 717 552,00 гривень та спеціального фонду- 111 000,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472) Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  селищної   ради                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Цуманської селищної ради                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2 Проектування будівництва / реконструкції об`єктів                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Забезпечення виконання   наданих  законодавством  повноважень 9 717 552,00 111 000,00 9 828 552,00                           УСЬОГО 9 717 552,00 111 000,00 9 828 552,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                             Усього     0,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 55,00 0,00 55,00 0 продукту           0 Кількість отриманих листів,звернень, заяв, скарг. шт. Журнал обліку вхідної документації 4 678,00 0,00 4 678,00 0 Кількість підгтовлених та надіслананих листів шт. Журнал обліку вхідної документації 2 251,00 0,00 2 251,00 0 Кількість внесених рішень на розгляд ради шт. Протоколи 1 199,00 0,00 1 199,00 0 Кількість прийнятих рішень ради шт. Протоколи 1 062,00 0,00 1 062,00 0 ефективності           0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. Розрахунок 567,00 0,00 567,00 0 Кількість підготовлених та надісланих листів на одного працівника шт. Розрахунок 40,00 0,00 40,00 0 якості           0 Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахунок 176 682,76 0,00 176 682,76                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                           1

15:03 04.02.2022

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь